Bestill time med SMS

Send til 2097:

RVLEGE fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

RVLEGE 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Risvollan Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Det enkleste er å kontakte oss via sms.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Vi har også fått Facebook-side.

Ved livstruende tilstander ring 113

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Påske 2020

3. april 2020

Påsken nærmer seg med stormskritt! Vi har ordinær åpningstid mandag og tirsdag (08:00 - 15:00). Onsdag stenger vi kl 12:00. Hvis du trenger legehjelp i våre stengetider må du kontakte legevakta på telefon 116117.
 
Har du spørsmål angående korona? Trondheim Kommunes Koronatelefon kan nås her: https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyheter/korona/koronatelefonens-apningstider-i-paska/?fbclid=IwAR0S7IdsNRWYcFVGX0iaNzHNWJE4hmfhYrgGfg631l9Skk_PR-P3SF0Yy70

Telefonkonsultasjon

30. mars 2020

I forbindelse med coronavirus-pandemien kan legekontoret tilby telefonkonsultasjon som erstatning for vanlig konsultasjon eller videokonsultasjon. Dette er en midlertidig løsning for å gjøre det lettere for pasienter å få nødvendig oppfølging uten å møte opp på legesenteret.

Dette koster det samme som vanlig konsultasjon, men er gratis hvis du har frikort eller gjelder oppfølging i forbindelse med coronavirus.

Send SMS til legesenteret til 2097 RVLEGE navnet ditt fødselsdato, grad av hast eller ønsket dag. Merk med TELEFONKONSULTASJON. Unngå å sende sensitive opplysninger. 

E-konsultasjon - ny løsning

30. mars 2020

Legesenteret tilbyr nå E-konsultasjon. Det er laget ny løsning via vår hjemmeside. Følg fanen øverst på siden og følg instruksene.

Dette koster det samme som vanlig konsultasjon. Det er gratis om du har frikort eller oppfølging i forbindelse med coronavirus. 

Du må ha BankID for å åpne svaret som kommer på PasientPost.no. 

Til info førerkort:

18. mars 2020

Statens vegvesen har i samråd med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse av førerett for tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører med vanlig gyldighet på førerretten. Disse yrkesgruppene kan derfor midlertidig kjøre i 6 måneder ekstra på utløpsdato. Førerkortinnehavere over 80 år gis rett til å kjøre i 3 måneder ekstra på utløpsdato.

Videokonsultasjon - Drop in

16. mars 2020

Alle våre leger er tilgjengelige på videokonsultasjon. Dette for å forhindre videre smitte.

Man kan enten sette seg opp på videokonsultasjonstimer etter avtale, eller ta drop-in hos din fastlege hver dag kl 13 - 14.

 

Man går inn på  risvollan.confrere.com og velger sin egen fastlege. Noe ventetid kan forekomme. Informerer om at alle spørsmål vedr korona er gratis.

VIktig informasjon!

13. mars 2020

Vi har mange som henvender seg til oss nå med tanke på koronavirus. Spørsmålene som kommer oftest hos oss nå er:

 

NÅR BØR JEG OPPSØKE LEGE?

Fordi pågangen til nødtelefonen er så stor, må nødnumrene kun brukes av personer som er akutt syke. Folk som har spørsmål om korona må finne informasjon på helsenorge.no eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

 

HVA GJØR JEG HVIS JEG TROR JEG ER SMITTET?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme

 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller sms

 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117

 • Ved livstruende sykdom eller skade – ring 113

 

DET HAR KOMMET NYE KRITERIER FOR TESTING

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet – med mindre du har behov for helsehjelp.

Det påpekes at en test for koronavirus ikke vil gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man skal opprettholde karantenen.

Testing er nå forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

 

SYKMELDING I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSET

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. Du trenger ikke møte opp fysisk til legetime for dette, vi oppfordrer til videokonsultasjon med din lege.

 

Kort oppsummert:

Koronavirus (2019-nCoV) er et virusutbrudd der verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse».

 

 • Du kan ha rett til sykepenger dersom en lege har vurdert at du har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

 • Det samme gjelder dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare. 

 • For å ha rett til sykepenger må du ha en sykmelding.

 • Forutsetningen er at du tar kontakt med lege. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.

 • Legen som sykmelder pasienten vurderer hvordan konsultasjonen skal foregå.

 • Hjemmekontor kan være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.

 • Egenmelding kan være et alternativ til sykmelding.

 • Du har ikke rett til sykmelding dersom grunnen til at du ikke kan være i arbeid er at du må passe ditt barn som følge av stengt skole/barnehage.

 

 

Kilder:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset  (Her er det utfyllende og god informasjon som alle bør lese)

 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Viktig informasjon angående koronavirus:

12. mars 2020

For å forhindre smitte ser vi oss nødt til å stenge deler av venterommet. 

Ingen med mistanke om luftveisinfeksjon (Hoste, halssmerter, feber) får møte opp på legesenteret uten å ha konferert per tlf/videokonsultasjon.Vi har måttet ta vekk internett timebokbestillinger slik at vi har mulighet til å prioritere akutt hjelp.


Vi har for tiden stor pågang på telefon og SMS, du må forvente lengre ventetid. Dersom du ikke har mulighet til å vente i telefonkø, send oss en SMS om at du ønsker å bli oppringt når vi er ledige.

For årskontroller, helsesjekk, blodprøver og andre ting som ikke haster ber vi om å vente til nåværende beredskap er endret, nærmere informasjon på våre hjemmesider og Facebookside vil bli oppdatert.

Alle henvendelser til legen som kan behandles via videokonsultasjon foretrekkes av preventive hensyn, da vi holder legesenteret fritt for smitte til fordel for våre kronisk syke pasienter og for vårt helsepersonell.

Pneumovax (lungebetennelsevaksine) er nå forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

 • Hivinfeksjon / aids (blå resept)
 • Stamcelletransplantasjon (blå resept)
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (blå resept)
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

Vi gjør oppmerksom på at test av korona gjøres IKKE hos oss, men på legevakt.

Viktig!

11. mars 2020

For best å kunne verne om de som er i faresonen for å bli alvorlig syke av koronavirus ser vi oss nødt til å innføre følgende regler inntil videre.

Vi ber om at dette respekteres.

1) Ingen med forkjølelses-symptomer (feber, sår hals, hoste eller tungpustet) skal møte før de har snakket med lege på telefon eller video. Dette gjelder også dersom du kommer for en annen problemstilling enn forkjølelse.

2) Ingen med mistenkt korona-smitte hos seg selv eller i omgivelsene skal komme til legesenteret.

3) Ingen som har vært i områder med vedvarende smitte skal møte på legekontoret.

Hvis du er i tvil - RING FØRST!

For mer informasjon om koronavirus:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Pneumovax

11. mars 2020

Folkehelseinstituttet har nå et begrenset lager av pneumokokkvaksinen Pneumovax som følge av stor etterspørsel. 

Pneumovax er nå forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom

https://www.fhi.no/meldinger/begrenset-tilgang-pa-pneumokokkvaksine/

Fraværsgrensen til studenter på videregående skoler endres pga koronavirus

5. mars 2020

Helsedirektoratet melder om fraværsgrensen til studenter endres som følge av koronavirus. 

- Vi er nå i en situasjon med stort press på helsetjenesten. Det er derfor avgjørende ikke å belaste helsetjenesten unødig mye. Vi må planlegge for at mange vil bli syke og vil komme til å ha behov for hjelp fra helsetjenesten. I en slik situasjon vil det ikke være forsvarlig å belaste fastlegene og andre deler av helsetjenesten med henvendelser fra elever som trenger legeerklæring for dokumentert fravær. Dette begrunnes først og fremst i hensynet til kapasitet i helse- og omsorgstjenesten, men også i hensynet til smitteforebygging.

Følg link for mer info.

Les flere artikler